Danas je i druga grupa studenata prosla obuku „Komunikacijom do boljeg razumevanja“ a u okviru projekta „Druzimo se i ucimo zajedno“. Cilj nam je da studenti razviju svoje vestine za sto bolju komunikaciju sa decom bez roditeljskog staranja. Ovom obukom smo pokrili dve teme:

– Oblici komunikacije
– Delegiranje vremena i obaveza u radu sa decom bez roditeljskog staranja
Uspesno!!