Realizovana prva dodatna obuka od dve koju realizujemo za 45 nasih studenata koji su radili i za one koji će tek raditi sa decom bez roditeljskog staranja u programu „Družimo se i učimo zajedno“. Cilj obuke je da studenti razvijaju svoje veštine u radu sa pojedincem/detetom: oblici komunikacije, delegiranje vremena i obaveza, kako motivisati dete da uradi ono sto je za njega korisno. Veliko nam je zadovoljstvo što ulažemo u neformano obrazovanje studenata a koji upravo to svoje novo znanje ulažu u rad sa našom decom.

Navedeni program ima za cilj da razvija individualni rad sa decom na domskom smeštaju, kao i da kroz taj individualni, bliski odnos utiču na razvoj životnih veština ove dece.