Organizovan prvi sastanak studenata Defektološkog fakuklteta i mladih slepih osoba a u našem novom programu „Drži me za ruku“! Studenti su se predstavili, kao i slepe osobe a onda su slepe osobe birale po afinitetu sa kojim studentom bi zeleli da se druže 🙂 Formirano 6 parova 🙂 Neverovata prizor je bio kada su parovi zaopćeli spontanu konverzaciju nakon sastanka, zajedno sa roditeljima slepih osoba: Svi su pričali, smejali se, analizirali šta im je zajedničko! Divno!
Cilj programa je da se slepim licima nadoknadi nedostatak personalnih asistenata tako što će se uključiti studenti humanističkih nauka i pomoći ovim mladim jjudima da unaprede svoj život i zadovolje svoje postojeće potrebe (naročito da unaprede svoje veštine za samostalan život), kao i da im omoguće dostupnim kulturno—zabavne sadržaje u našem gradu.
Asistent na programu je Miroslav Zdravković koji je takodje slep i koji se dugo zalaže da se mlade slepe osobe oslobode izolacije i unaprede svoj drustveni život.