Udrženje „CENTAR ZA UNAPREĐENJE DRUŠTVA“ je nevladino i neprofitno, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva unapređenja društva u svim oblastima društvenog života, sa akcentom na unapređenje položaja ugroženih grupa, naročito dece i mladih.

Centar za unapredjenje društva“ je organizacija koja prati i analizira položaj ugroženih grupa u društvo, kako u zemlji tako i u svetu i sa socijološkog aspekta, zagovara i ističe u prvi plan probleme koji su gorući. U svom timu okuplja ljude koji su stručni u svom delokrugu rada a nemaju posao, kao i lica koja imaju veliki kapacitet a pripadaju osobama sa invaliditetom, romima, kao i ljudima koji imaju dugogodišnje iskustvo u nevladinom sektoru, od kojih svi učimo a naročito studeti koji volontiraju u našoj organizaciji. Angazovani u Centru su podeljen po oblastima: Tim za decu i mlade, Tim za odrasle, Tim za stare, Tim za IT

Svojim radom svi zajedno kreiramo rešenja koja ce učiniti da se podigne svest u drustvu u ključnim oblastima zivota i na taj nacin unapredi život ugtoženih ljudi, narocito mladih i dece. Ključni resurs naše organizacije je taj što je osnivač iste devojka koja je 13 godina živela u domu za decu bez roditeljskog staranja, gde je završila srednju školu i fakultet za socijalnog radnika. Lična iskustva, a kada se radi o podršci ugroženim grupama, su uvek veoma dobar resurs za prepoznavanje problema, naročito kada su deca u pitanju.

Glavni resurs Centra je povezivanje ključnih faktora kako bi se stekli uslovi da se odredjeni projekti realizuju, kao i uvažavanje mišljenja pojedinaca iz našeg tima koji i sami pripadaju nekoj od ugreženih ili diskriminisanih grupa.

Trenutno, u pripremi i realizaciji svih aktivnosti i projekata Centra, interno je angažovano šest saradnika. Takođe, Centar sarađuje sa oko 10 eksternih saradnika na razvoju bududćih programa.

Centar je i član MOSA-a (evidentirani smo u bazi Ministarstva omladine i sporta), kao i koordinator velike neformalne mreže „Perpetuum mobile“ (oko 20 organizacija na nivou Srbije), koja je nastala iz Mreže „Mozaik“, a koja je više od jedne decenije vrlo uspešno ostvarivala svoje rezultate širom Srbije.

Centar trenutno okuplja nekoliko ciljnih grupa sa kojima radi: 40 roditelja dece ometene u razvoju, 40 samohrani roditelja, 150 ugroženih porodica sa opštine Savski venac, 20 mališana bez roditeljskog staranja

Centar za unapredjenje društva je, s obzirom da je mlada organizacija (registrovani smo 2014. godine), uspeo da neke od ovih tema pokrene i realizuje 12 projekata sa širom drzavnom upravom i uz podršku oko 70 donatora, 2 manifestacije, 2 hunanitarne akcije, 5 drugih akcija podrške ugroženim grupama.

Centra ZA unapređenje društva, njegovi članovi i prijatelji, u saradnji sa ključnim društvenim subjektima, delovaće na ostvarivanju sledećih ciljeva:

 1. Unapređenje svakodnevnog života svih građana, sa akcentom na ugrožene grupe
 2. Unapređenje njihovog znanja o svim oblastima društvenog života
 3. Bolja integracija neintegrisanih grupa u društvo
 4. Inplementiranje novih sistema za zapošljavanje, naročito grupa u riziku
 5. Animiranje bitnih društvenih faktora kako bi dali svoj doprinos rešavanju gorućih problema u društvu
 6. Direktno uticanje na razvoj humanosti u društvu
 7. Javno zagovaranje na različite teme a u cilju unapređenja svesti društva
 8. Integrisanje u društveni sistem inostranih sistemskih rešenja koja su, svojom primenom, anulirala mnoge probleme u većini društava

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje naročito:

 1. Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu, naročito u oblasti socijalne zaštite, koja prate najnovija istraživanja i daje empirijske zaključke (rešenja) za unapređenje društva
 2. Ostvaruje aktivnu saradnju sa svim društvenim subjektima koji, direktno ili indirektno, utiču na unapređenje društva, istovremeno radeći na njihovom boljem povezivanju
 3. Povezuje vladajuće strukture i institucije, lokalnu samoupravu, preduzetnički i nevladin sektor u jednu interesnu grupu
 4. Prati položaj različitih društvenih grupa u društvu i pronalazi adekvatna rešenja na osnovu uočenih potreba
 5. Realizuje edukativne radionice na različite životne teme za one grupe kojima je to neophodno
 6. Putem svih medija vrši promociju projekata i aktivnosti, vršeći na taj način uticaj na svest građana
 7. Licencira nove usluge, prvenstveno u oblasti zapošljavanja, koje će unaprediti ceo društveni sistem
 8. Organizuje samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama stručne skupove, seminare i druge oblike stručnih savetovanja
 9. Kreira i objavljuje knjige i drugu stručnu literaturu u različitim oblastima
 10. Organizuje naučne i stručne radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima, naročito u oblasti socijalne zaštite
 11. Sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama iz inostranstva koja, diretno ili indirektno, utiču na unapređenje društva

 

OSNOVNE VREDNOSTI

Osnovne vrednosti naše organizacije su jednakost – jednake mogućnosti u društvu, ravnopravnost, poštovanje drugih, solidarnost sa drugima, humanost prema drugima, posvećenost, tolerantnost, blagostanje celog društva

STRATEGIJA

Strategija Centra je uočavanje nerešenih problema u društvu, a koji prvenstveno pogadjaju grupe u riziku (naročito decu), i shodno tome rad na unapredjenju života ovih grupa kroz zagovaranje ključnih tema(projekti), kao i koordinacija izmedju faktora u društvu čije delovanje je neophodno u otklanjanju postojećih prepreka

MISIJA

Misija Centra ZA unapređenje društva je da pomogne ugroženim grupama da se emancipuju tj. nađu svoje mesto u društvu, kako bi na taj način uticao na unapredjenje celog društva.

VIZIJA

Naša vizija je unapredjeno i osvešćeno društvo čiji građani, koji su bili u stanju socijalne potrebe, na dalje mogu voditi svoj život kvalitietno i samostalno ili mnogo bolje da žive nego što su do sada živeli.

REALIZOVANI PROJEKTI

 1. Sportom do prijateljstva” 2014 – psihosocijalna podrška deci iz 11 poplavljenih mesnih zajednica opšine Obrenovac, Projekat finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta i više drugih donatoraopština Obrenovac, TE Nikola Tesla, Zlatarna Celje, Alatnica Barović Obrenovac, Fondacija Ekomer Srpska pravoslavna crkva , crkva u Stublinama, Crveni krst, Siti rekords, Patent COO, Madera restoran, Fabrika torti , Soko štark , Marbo , Bambi, MZ Rvati

 1. Akcija “Snežni osmeh” 2014/2015/2016 – podeljeni novogodišnji paketići za 700 dece različitih ugroženih grupa (deca iz poplavljenog Obrenovca, deca samohranih roditelja, ugrozena deca sa opštine Savski venac), akcije su finansirane od strane Javnobeležničke komore, firmi GERBI, BEOPLAST, IKEA, Bambi, Privredni savetnik, Josif Pančić

 1. Bezbednost se uči od malih nogu” 2014/2015 – edukacija bezbednosti u saobraćaju za decu u vrtićima na opštini Voždovac i Stari grad, ukupno edukaciju proslo oko 2 000 dece, projekti finansirani od strane Sekretarijata za saobraćaj.

 1. Znanjem do boljeg života” 2015 – informisanje lica u readmisiji o svim programima koje Vlada i KIRS predlažu u cilju njihove reintegracije a odnose se na zaposljavanje, uz malo istraživanje, projekat finansirao Komesarijat za izbeglice.

 1. Pokreni bajs” 2015 – edukacija dece i nastavnika o prednostima biciklizma, zdravom životu i ekologiji u Srbobranu, Kuli i Vršcu, projekat finansiralo Ministarstvo za saobraćaj.

 1. Bezbednost dece u saobraćaju na teritoriji opštine Novi Beograd” 2015/2016 – edukacija bezbednosti u saobraćaju za decu u osnovnim školama NBG, obuhvaceno oko 650 dece. Projekti finansirani od strane opštine Novi Beograd.

 1. Bezbedni u saobraćaju” 2015/2016 – edukacija dece prvog razreda bezbednosti u saobraćaju na opštini Palilula i podeljen edukativni material, projekat finansirala opština Palilula. 

 1. Volim sebe i poštujem druge“ 2016 – projekat je volonterski realizovan u jednoj OŠ na Paliluli a odnosi se na decu prvog razreda i njihove roditelje. Cilj je da se deca pripreme za izazove koji ih čekaju u savremenom društvu (društvene mreže, vršnjačko nasilje i dr.) a roditelji da nauče kako da vaspitaju svoju decu u skladu sa aktuelnim društvenim promenama.

 1. Inkluzivna dečija biciklijada” 2015/2016 – takmičenje dece osnovnih škola u biciklizmu na opštini Stari grad i još tri beogradske opštine Palilula, Savski venac i Rakovica, uz učešće dece sa invaliditetom, učestvuje po manifestaciji oko 200 mališana, promovisanje mnogih vrednosti koje našoj deci nedostaju danas: sport, zdrav život, ekologiju, druženje i naročito inkluziju, projekat podržala opština Stari grad, Ambasada Ujedninjenih Arapskih Emirata, Slovačka ambasada, Australijska ambasada, Capriolo, Planet bike, NEXT, Telekom Srbija, Srbija sume, Narodna banka, Zlatiborac, Privredni savetnik.

 1. Družimo se i učimo zajedno“ 2017 – projekat koji je u toku, a odnosi se na podizanje kapaciteta dece bez roditelja koja žive u domu, za samostalan život nakon domskog smeštaja. Učestvuju studenti strukovnih fakulteta koji uče decu osnovnim „životnim pravilima“ a studentima se taj angažman beleži kao stručna praksa ili dodatak diplomi na fakultetu. Projekat finansira „Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja“ a projekat vredi 1 000 000 din. Projekat još podrzavaju: Akademija 2, Pozoriste Bosko buha, Mekdonalds, Kuglana Zabac, ZOO vrt, Botanicka basta, Pozoriste lutaka Pinokio, Muzej automobila, Bioskop Fontana, SC Olimp, Plazma festic, Igraonica u TC Stadion, igraonica Syber shark, Telekom

11. „IT I TI“ 2017 – u toku, projekta koji se odnosi na sirenje preduzetničkog duha medju srednjoskolcima, putem online edukacije, projekat finansira Sekretarijat za sport i omladinu, proejkat vredi 400 000 din.

12. „Spretno i pametno u saobraćaju“ 2016 – projekta koji se takodje odnosio na unapredjenje bezbednosti u saobraćaju za decu prvog razreda na teritoriji opštine Obrenovac, obuku je proslo oko 500 dece. Projekat finansiran od strane opštine Obrenovac, vrednost projekta iznosi 760 000 din.

13. „Korak ka dostupnom Beogradu“ – izrada aplikacije koja će prikazivati prisupačnost oko 100 ustanova, objekata koje su prioritetne za bolji život osoba sa invaliditetom. Ovde smo stavili akcenat an turiste OSI i osobe starije dobi. Projekat finansira Telenor.

HUMANITARNE AKCIJE

1. Humanitarna akcija „Podrži me jer i ja želim biti srećan“ 2016 – CILJ AKCIJE je prikupljanje sredstava kako bi se pružila podrške mališanima bez roditeljskog staranja da razviju svoje kapacitete za samostalan život nakon doma. Promocija ideje je uspešno realizovana jer je na istu temu započet program „Družimo se i učimo zajedno“ koji finansira Ministarstvo za rad.

2. Humanitarna akcija “Humane romantičarke“ 2015 – pokrenuli najstariji beogradski ženski rukometni klub „ORK Beograd“ i Udruženje „Centar za unapređenje društva“, a u Cilju otvaranja Centra za rekreativnu terapiju dece sa različitim vrstama invaliditeta. Akcija i dalje u toku.

DRUGE AKCIJE:

1. Uskršnja akcija za decu samohranih roditelja 2016 – i decu ometenu u razvoju, mališanima je organizovana poseta pozorištu i zološkom vrtu. Prisustvovalo je ukupno oko 30 mališana I njihovi roditelji.

2. Školski pribor za decu bez roditeljskog staranja 2016 – Centru za zaštitu dece, odojčadi, dece i omladine je uručeno oko 250 komada školskog pribora

3. Učešće Udruženja na ŠEŠIRIJADI-SKADARLIJA 2016 – promocija ženskog preduzetništva i pružanje podrške deci ometenoj u razvoju sa Rakovice kako bi prodali svoje ručne radove

4. Učešće Udruženja na Novogodišnjem sajmu 2016 – podrška ženskom preduzetništvu i prodaja ženskih ručnih radova, uključeno 8 žena sa različitim ručnim radovima

5. Akcija za decu iz doma 2015 – Centar je organizovao druženje dece iz doma „Drinka Pavlović“ i dece i njihovih roditelja iz osnovnih škola sa opštine Novi Beograd. Roditelji ove dece su se potrudili da se deca druže kroz različite radionice: crtanje, radovi sa lišćem, dokumentarni filmovi. Organizovano je 5 radionica.

SPISAK DONATORA „CENTRA ZA UNAPREĐENjE DRUŠTVA“

1. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

2. Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja

3. Sekretarijat za sport i omladinu

2. Sekretarijat za saobraćaj

3. Opština Stari grad

4. Opština Novi Beograd

5. Opština Palilula

6. Opština Zemun.

7. Komesarijat za izbeglice

8. Građanske inicijative

8. Ambasada Ujedinjenih Arapskih Emirata

9. Ambasada Slovačke

10. Koka kola Helenik

11. BAHUS

12. Sport ofis

13. Izdavačke kuće Pčelica

14. Firma VITALIS

15. Firma TEHIMP

16. Firma MEGATON

17. Firma SIMBOL

18. Javno beležnička komora Srbije

19. Privredni savedtnik

20. Josif Pančić

21. T. elektrana NIKOLA TESLA

22. Opština Obrenovac

23. Alatnica Barović

24. Zlatarna Celje

25. Fondacija Ekomer

26. Srpska pravoslavna crkva

27. Crkva u Stublinama

28. Crveni krst Beograd

29. Siti rekords

30. Patent COO

32. Restoran Madera

33. Cake factory

34. Sokostark

35. Bambi

36. Marbo

37. Mesna zajednica Rvati, Obrenovac

38. KARITAS

39. Apoteka Beograd

40. Firma AMFORA

41. Izdavačka kuća Odiseja

42. Srednja skola informacionih tehnologija

44. Firma IKEA

45. Firma RIBELLA

46. Firma SALVEO

47. Restoran ĐERDAN

48. Kafe restoran PETICA

49. Australijska ambasada

50. Firma PROBIKE

51 Firma KAPRIOLO

52 Firma GERBI

53 Firma BEOPLAST

54. DEMARK

55. TROPIK TRADE

56. Ustanova kulture PALILULA

57. TELEKOM

58. TELENOR

59. Ministarstvo omladine i sporta

60. Restoran BORIK

61. Restoran DAFRI

62. Salas KATAI