Udrženje „CENTAR ZA UNAPREĐENJE DRUŠTVA“ je nevladino i neprofitno, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva unapređenja društva u svim oblastima društvenog života, sa akcentom na unapređenje položaja ugroženih grupa, naročito dece i mladih.

Centar za unapredjenje društva“ je organizacija koja prati i analizira položaj ugroženih grupa u društvo, kako u zemlji tako i u svetu i sa socijološkog aspekta, zagovara i ističe u prvi plan probleme koji su gorući. U svom timu okuplja ljude koji su stručni u svom delokrugu rada a nemaju posao, kao i lica koja imaju veliki kapacitet a pripadaju osobama sa invaliditetom, romima, kao i ljudima koji imaju dugogodišnje iskustvo u nevladinom sektoru, od kojih svi učimo a naročito studeti koji volontiraju u našoj organizaciji. Angazovani u Centru su podeljen po oblastima: Tim za decu i mlade, Tim za odrasle, Tim za stare, Tim za IT

Svojim radom svi zajedno kreiramo rešenja koja ce učiniti da se podigne svest u drustvu u ključnim oblastima zivota i na taj nacin unapredi život ugtoženih ljudi, narocito mladih i dece. Ključni resurs naše organizacije je taj što je osnivač iste devojka koja je 13 godina živela u domu za decu bez roditeljskog staranja, gde je završila srednju školu i fakultet za socijalnog radnika. Lična iskustva, a kada se radi o podršci ugroženim grupama, su uvek veoma dobar resurs za prepoznavanje problema, naročito kada su deca u pitanju.

Glavni resurs Centra je povezivanje ključnih faktora kako bi se stekli uslovi da se odredjeni projekti realizuju, kao i uvažavanje mišljenja pojedinaca iz našeg tima koji i sami pripadaju nekoj od ugreženih ili diskriminisanih grupa.

Trenutno, u pripremi i realizaciji svih aktivnosti i projekata Centra, interno je angažovano šest saradnika. Takođe, Centar sarađuje sa oko 10 eksternih saradnika na razvoju bududćih programa.

Centar je i član MOSA-a (evidentirani smo u bazi Ministarstva omladine i sporta), kao i koordinator velike neformalne mreže „Perpetuum mobile“ (oko 20 organizacija na nivou Srbije), koja je nastala iz Mreže „Mozaik“, a koja je više od jedne decenije vrlo uspešno ostvarivala svoje rezultate širom Srbije.

Centar trenutno okuplja nekoliko ciljnih grupa sa kojima radi: 40 roditelja dece ometene u razvoju, 40 samohrani roditelja, 150 ugroženih porodica sa opštine Savski venac, 20 mališana bez roditeljskog staranja

Centar za unapredjenje društva je do oktobra 2018. godine neke od ovih tema pokrenuo i realizovao 13 projekata sa širom drzavnom upravom i uz podršku oko 105 donatora, 2 manifestacije, 2 hunanitarne akcije, 5 drugih akcija podrške ugroženim grupama.

Удржење „ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВА“ (у даљем тексту Удружење) је невладино   и непрофитно, основано на неодређено време ради остваривања циљева у унапређењу друштва у свим областима друштвеног живота, са акцентом на унапређење положаја угрожених група, и притом истичући

– децу и младe

– особе са инвалидитетом

– жене и девојке

– предузетништво

– образовање и васпитање

– екологију и туризам

– информационе технологије

културу

– безбедност у саобраћају деце и младих

Centra ZA unapređenje društva, njegovi članovi i prijatelji, u saradnji sa ključnim društvenim subjektima, delovaće na ostvarivanju sledećih ciljeva:

 1. Unapređenje svakodnevnog života svih građana, sa akcentom na ugrožene grupe
 2. Unapređenje njihovog znanja o svim oblastima društvenog života
 3. Bolja integracija neintegrisanih grupa u društvo
 4. Inplementiranje novih sistema za zapošljavanje, naročito grupa u riziku
 5. Animiranje bitnih društvenih faktora kako bi dali svoj doprinos rešavanju gorućih problema u društvu
 6. Direktno uticanje na razvoj humanosti u društvu
 7. Javno zagovaranje na različite teme a u cilju unapređenja svesti društva
 8. Integrisanje u društveni sistem inostranih sistemskih rešenja koja su, svojom primenom, anulirala mnoge probleme u većini društava

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje naročito:

 1. Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu, naročito u oblasti socijalne zaštite, koja prate najnovija istraživanja i daje empirijske zaključke (rešenja) za unapređenje društva
 2. Ostvaruje aktivnu saradnju sa svim društvenim subjektima koji, direktno ili indirektno, utiču na unapređenje društva, istovremeno radeći na njihovom boljem povezivanju
 3. Povezuje vladajuće strukture i institucije, lokalnu samoupravu, preduzetnički i nevladin sektor u jednu interesnu grupu
 4. Prati položaj različitih društvenih grupa u društvu i pronalazi adekvatna rešenja na osnovu uočenih potreba
 5. Realizuje edukativne radionice na različite životne teme za one grupe kojima je to neophodno
 6. Putem svih medija vrši promociju projekata i aktivnosti, vršeći na taj način uticaj na svest građana
 7. Licencira nove usluge, prvenstveno u oblasti zapošljavanja, koje će unaprediti ceo društveni sistem
 8. Organizuje samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama stručne skupove, seminare i druge oblike stručnih savetovanja
 9. Kreira i objavljuje knjige i drugu stručnu literaturu u različitim oblastima
 10. Organizuje naučne i stručne radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima, naročito u oblasti socijalne zaštite
 11. Sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama iz inostranstva koja, diretno ili indirektno, utiču na unapređenje društva

OSNOVNE VREDNOSTI

Osnovne vrednosti naše organizacije su jednakost – jednake mogućnosti u društvu, ravnopravnost, poštovanje drugih, solidarnost sa drugima, humanost prema drugima, posvećenost, tolerantnost, blagostanje celog društva

STRATEGIJA

Strategija Centra je uočavanje nerešenih problema u društvu, a koji prvenstveno pogadjaju grupe u riziku (naročito decu), i shodno tome rad na unapredjenju života ovih grupa kroz zagovaranje ključnih tema(projekti), kao i koordinacija izmedju faktora u društvu čije delovanje je neophodno u otklanjanju postojećih prepreka

MISIJA

Misija Centra ZA unapređenje društva je da pomogne ugroženim grupama da se emancipuju tj. nađu svoje mesto u društvu, kako bi na taj način uticao na unapredjenje celog društva.

VIZIJA

Naša vizija je unapredjeno i osvešćeno društvo čiji građani, koji su bili u stanju socijalne potrebe, na dalje mogu voditi svoj život kvalitietno i samostalno ili mnogo bolje da žive nego što su do sada živeli.