Organizovan prvi sastanak u Zvečanskoj 7, sa programskim koordinatorom ove ustanove ljubišom Jovanovićem a povodom pripreme nove grupa studenata za rad sa decom bez roditeljskog staranja u programu „Družimo se i učimo zajedno“. Do kraja 2018. godine u planu je obuka nove grupe studenata za rad sa ovom decom.
Takodje, u toku je izrada priručnika za rad sa ovom decom a na osnovu pilot projekta koji je realizovan veoma uspešno tokom 2017. godine. Na ovom sastanku smo definisali dodatne smernice za tekst.