Na samom početku svoga rada, Centar ZA unapređenje društva je pokrio više oblasti društvenog života. Shodno trenutnoj situaciji u Srbiji, percipirano je nekoliko tema na kojima treba raditi:

  1. osobe sa invaliditetom: njihova vidljivost, prevoz i dnevni boravci
  2. ekološka svest mladih,
  3. fizička aktivnost mladih,
  4. razvijanje sistema podrške roditeljima i deci tj. rad na ostvarivanju dobrog attachmenta,
  5. podučavanje dece iz doma osnovnim životnim veštinama još dok su u osnovnoj školi,
  6. zapošljavanje dece koja su na smeštaju u domu,
  7. veća podrška deci samohranih roditelja,
  8. edukacija dece romske nacionalnosti.

 

Shodno aktuelnoj problematici, članovi Centra su razvili prve ideje i neki projekti su već na konkursima:

ZDRAVO ŽIVO
Završen projekat u saradnji sa saobraćajnom školom iz Zemuna, organizacijom Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, opštinom Čukarica, OŠ Karađorđe iz Ostružnice i OŠ Branko Radičević iz Velike Moštanice. Kroz radionice sa biciklima, stručnjaci iz saobraćajne škole uče decu bezbednosti u saobraćaju, utiču na razvoj ekološke svesti kod dece, ukazuju na značaj fizičke aktivnosti mladih.

 

BUDI DRUG
Završen projekat u saradnji sa opštinom Savski venac, osnovnom školom za gluvu i nagluvu decu Dragan Hercog i OŠ Isidorom Sekulić. Osnovna ideja je da deca iz osnovne škole kroz odredjene radionice sa decom sa invaliditetom spoznaju njihov drugačiji život, razviju osećaj za humanost i ravnopravnost.

 

LETNJA INTERAKTIVNA SUNČAONICA IDEJA
Završen projekat u saradnji sa Udruženjem samohranih roditelja i likovnim centrom iz Šumatovačke. Osnovna ideja je da se kroz odredjene radionice tokom letnjeg raspusta deca samohranih rodtelja razonode i nauče nešto novo. Kroz planirane radionice deca uče da glume, da prave kostime za predstavu, da farbaju tkaninu specifičnim tehnikama, jačajući u isto vreme svoje socijalne, mentalne i druge veštine.

 

U PRIPREMI:

S obzirmo da se rad Centra ZA unapređenje društva zasniva prvenstveno na aktuelnim dešavanjima u društvu, i ovog puta smo učestvovali u saniranju posledica nakon poplava, radeći na rešavanju krucijalnih problema koji su proistekli iz novonastale situacije:

  1. Prva ideja je da se radi na pomoći ugoženim gradjanima kroz obezbeđenje hrane i to u saradnji sa Crvenim krstom, opštinom Obrenovac i Centrom za socijalni rad. Akcija bi se realizovala u saradnji sa porodicama iz Beograda. Dogovori su u toku.
  1. Druga ideja je da se u saradnji sa edukatorima koji rade radionice za eko-kuće i opštinom Obrenovac, obezbede sredstva za odredjen broj ovih kuća koje bi se adaptirale za romske porodice i to prvenstveno za porodice sa decom. Dogovori su u toku.