Na Zoom kafi sa socijalnim radnikom

Radno druženje 27.02.2021. sa 70 studenata 4 godine “Fakulteta političkih nauka”, smer Socijalni rad, pod nazivom “Na Zoom kafi sa socijalnim radnikom/com”.
Nas 5 koleginica koje radimo u različitim ustanovama/udruženju, prenele smo naše uskustvo iz prakse.
Cilj je bio da mlade kolege saznaju gde to sutra sve mogu raditi i kako izgleda posao socijalnog radnika u različitim institucijama i sa različitim ciljnim grupama.
Sudeći po skali, mlade kolege zadovoljne su naučenim, a na nama je da ih i u buduće motivišemo da volontiraju i istražuju domene svojih interesovanja iz stručnih oblasti, ujedno doprinoseći i unapređenju života ugroženih grupa.
Pročitaj  Poziv za angažovanje na projektu "Drži me za ruku"