O NAMA

„CENTAR ZA UNAPREĐENJE DRUŠTVA“ je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva unapređenja društva u svim oblastima društvenog života sa akcentom na unapređenje položaja ugroženih grupa, naročito dece i mladih.

nasem-timu

Pratimo i analiziramo položaj ugroženih grupa u društvu

U našem timu okupljamo ljude koji su stručni u svom delokrugu rada a nezaposleni su, kao i lica koja imaju veliki kapacitet a pripadaju osobama sa invaliditetom, romima, kao i ljudima koji imaju dugogodišnje iskustvo u nevladinom sektoru, od kojih svi učimo a naročito studeti koji volontiraju u našoj organizaciji. 

Angažovani u Centru su podeljeni po oblastima: Tim za decu i mlade, Tim za odrasle, Tim za stare, Tim za IT.

Svojim radom svi zajedno kreiramo rešenja koja ce učiniti da se podigne svest u drustvu u ključnim oblastima zivota i na taj nacin unapredi život ugtoženih ljudi, narocito mladih i dece.

Ključni resurs naše organizacije je to što je njen osnivač devojka koja je 13 godina živela u domu za decu bez roditeljskog staranja, gde je završila srednju školu i fakultet za socijalnog radnika.

Glavni resurs Centra

Glavni resurs Centra je povezivanje ključnih faktora kako bi se stekli uslovi da se određeni projekti realizuju, kao i uvažavanje mišljenja pojedinaca iz našeg tima koji i sami pripadaju nekoj od ugroženih ili diskriminisanih grupa.

Trenutno, u pripremi i realizaciji svih aktivnosti i projekata Centra, interno je angažovano šest saradnika. Takođe, Centar sarađuje sa oko 10 eksternih saradnika na razvoju budućih programa.

Centar je

i član MOS-a

Evidentirani smo u bazi Ministarstva omladine i sporta, kao i koordinator velike neformalne mreže „Perpetuum mobile“ (oko 20 organizacija na nivou Srbije), koja je nastala iz Mreže „Mozaik“, a koja je više od jedne decenije vrlo uspešno ostvarivala svoje rezultate širom Srbije.

Centar trenutno okuplja nekoliko ciljnih grupa sa kojima radi:

roditelja dece ometene u razvoju
0
samohranih roditelja
0
ugroženih porodica sa opštine Savski venac
0
mališana bez roditeljskog staranja
0

Centar za unapredjenje društva je do oktobra 2018. godine neke od ovih tema pokrenuo i realizovao:

projekata
donatora
manifestacije
humanitarne akcije
drugih akcija podrške
Imate neko pitanje ili predlog?