Novi ciklus radionica na projektu “Drži me za ruku”

Pre no što smo bili primorani da obustavimo sve aktivnosti na projektu zbog pandemije virusa Covid 19, Centar za unapređenje društva organizovao je sastanak sa studentima koji su se uključili u rad sa mladim slepim licima tokom 2020 godine.
Upoznali se, analizirali prve aktivnosti sa slepima, čuli vrlo konkretne predloge za dopunu aktivnosti.
Takođe, sastanku su se pridružili i neki studenti iz ciklusa 2019 godine i izložili svu problematiku sa kojom su se susreli tokom svog rada, sa propustima organizacije i predložili šta i zašto treba menjati.
Učimo jedni od drugih i verujemo da ćemo dobiti veću podršku ove godine kako bismo imali dovoljno resursa za rad a sve u cilju bolje podrške celoj grupi.
Sem toga, družili smo se sa mladim slepim ljudima učeći imitacije, vežbe za dikciju, dinamiku, glumu, improvizaciju.
Pročitaj  Glumačke radionice za mlada slepa lica