Program “Samostalan, ali ne sam”

Danas su naši partneri iz Centra ZVEZDA promovisali program podrške pri osamostaljivanju mladima koji se pripremaju da izlazak iz doma i ulazak u samostalni život🥰 U prvoj grupi okupili smo 13 mladih!

Tokom 2023. godine završen je pilot projekta “Samostalan ali ne sam” u partnerstvu Centra ZVEZDA I “Centra za unapređenje društva”

Cilj je da spojimo mlade koji su par godina ranije izašli iz doma koji, jedan na jedan, rade sa ovim mladim ljudima i pomažu im da nauče koje su to prepreke u spoljnje svetu, kako da ih izbegnu i na najlakši način nadju i zadrže posao, iznajme stan, dobro se pokažu na razgovoru za posao, sačuvaju novac.

Podržite ovaj projekat i omogućite da se nastavi!

 

Today, our partners from the ZVEZDA Center promoted a program of support for the independence of young people who are preparing to leave home and enter an independent life. In the first group, we gathered 13 young people!

In 2023, the pilot project “Self-reliant but not alone” was completed in partnership with the ZVEZDA Center and the “Center for the Improvement of Society”

The goal is to bring together young people who left home a few years earlier, who, one on one, work with these young people and help them learn what are the obstacles in the outside world, how to avoid them and find and keep a job in the easiest way, rent an apartment, perform well at a job interview, save money.

Support this project and let it continue!

 

Pročitaj  Održana radionica na temu zdravlja sa decom iz doma u Beloj Crkvi