Pet godina sprovođenja programa “Družimo se i učimo zajedno”

“Centar za unapređenje društva” već 5 petu godinu uspešno sprovodi program “Družimo se i učimo zajedno” a koji je namenjen deci bez roditeljskog staranja koja žive u beogradskim domovima. Okosnica programa jeste podrška studenata fakulteta humanističkih nauka (do danas sarađujemo sa 5 fakulteta Beogradskog univerziteta) a cilj je da studenti, uz obuku i nsšu konstantnu podršku, rade na razvoju veština za samostalsn život kod ove dece. U pitanju je individualni rad, što dalje implicira i dobar rezultat, poverenje. Program je dvosmeran jer omogućava studentima da razvijaju svoje profesionalne veštine. Ono što je nama fantastično kao rezultat jeste činjenica da studenti, nakon programa, vrlo često, promene ugao gledanja na svoj život i postaju zahvalniji za ono što imaju, jačaju sebe i razvijaju svest o životu.  U program je trenutno uključeno 20 dece i 20 studenata a jedan ciklus traje 12 meseci.
Ono na čemu svi moramo raditi u budućnosti jeste razvoj empatije kod studenata, posebno onih sa stručnih fakulteta, obzirom da nisu preterano zainteresovani za ovakav angažman, bez obzira što je to njihovo buduće zanimanje. Da li znaju uopšte šta se od njih sutra očekuje i kako će stručno pomoći drugome?
U prilogu se nalaze fotografije iz 2021. godine, na kojima možete videti na koje sve načine studenti provode vreme sa decom.