Supervizijski sastanak u okviru projekta “Družimo se i učimo zajedno”

Kako bismo podržali naše studente/praktikanti u radu sa decom bez roditeljskog staranja, trudimo se da organizujemo što redovnije supervizije kako bismo analizirali rezultate, primere dobre prakse (za koje su oni zaslužni) i rešili dileme u radu kako bi bili još bolji!
Danas smo supervizirali 17 njih, ostale čekamo na Zoom-u narednih dana 🙂
Hvala na ogromnoj podršci firmama Duel Srbija , MONA, BLACK ROCK ❤️
Hvala puno BOSCH-u na vaučerima Vulkan knjižare za naše volontere!

In order to support our students/practitioners in working with children without parental care, we try to organize as regular supervisions as possible in order to analyze the results, examples of good practice (for which they are responsible) and solve dilemmas in their work so that they can be even better! Today we supervised 17 of them, we are waiting for the rest on Zoom in the coming days 🙂

Thanks for the huge support to the companies Duel Srbija, MONA, BLACK ROCK ❤️

Many thanks to BOSCH for the Vulkan bookstore vouchers for our volunteers!

Obuka studenata za rad sa decom bez roditeljskog staranja

Učiti mlade, naročito studente je veliko zadovoljstvo!
Danas smo edukovali još jednu grupu, njih 11 od ukupno 63 studenata koji su uključeni u program individualne podrške deci bez roditeljskog staranja, pod nazivom “Družimo se i učimo zajedno”.
Većina iz ove grupe ide u Stacionar, kako bi radili sa najmladjom decom, od dve do četiri godine❤️
Hvala dragim mladim kolegama na doprinosu Alemu Dedovicu i Sari Čolić 🙂
Kako bi ovaj program živeo, veliku zahvalnost dugujemo stalnim donatorima Duel Srbija, @mona_official_page i BLACK ROCK!
A danas se posebno zahvaljujemo BOSCH-u koji je obezbedio vaučere na 2000 dinara za Vulkan knjižare, kako bismo častili naše studente za zalaganje i ogromnu podršku koju pružaju ovoj deci❤️

Teaching young people, especially students, is a great pleasure! Today we educated another group, 11 of them out of a total of 63 students who are included in the program of individual support for children without parental care, called “Let’s socialize and learn together”. Most of this group goes to the Inpatient Clinic, in order to work with the youngest children, from two to four years old❤️

Thank you dear young colleagues for their contribution to Alem Dedovic and Sara Čolić 🙂

In order for this program to live, we owe a big thank you to the regular donors Duel Serbia, @mona_official_page and BLACK ROCK! And today we would like to especially thank BOSCH, who provided vouchers for 2000 dinars for Vulkan bookstores, in order to honor our students for their commitment and the enormous support they provide to these children❤️

Pomozimo porodici Mitov!

Tim “Centra za unapredjenje društva” je u okviru projekta “Podrška samohranim roditeljima” obišao porodicu Mitov iz Niša.
Ova porodica broji 11 članova, u pitanju su dve rodjene sestre koji žive u kući sa svojom decom i roditeljima. Starija sestra ima dvoje dece, dečaka ( 8 godina ) i devojčicu ( 7 godina ) dok mladja sestra ima petoro dece, tri devojčice ( 13, 9 i 4 godine) i dva dečaka (12 i 6 godina). Sa njima žive i roditelji ovih sestara koji su u poznim godinama i lošeg zdravstvenog stanja.
Starija sestra, sa svojom decom, živi u 13m2, dok mladja sestra, sa svojih petoro dece, živi u 12m2. Kuća u kojoj žive nije izgradjena do kraja, zbog čega ova porodica može da koristi samo dve prostorije u prizemlju. Kuća ne poseduje krov ni oluke, zbog čega su sobe pune budji i vlage.
“Centar za digitalno uključivanje” će, kao i do sada, pomagati porodici donacijom hrane. Takodje, ovaj Centar, u svojim prostorijama, organizuje pomoć deci u učenju i izradi domaćih zadataka.
“Centar za unapredjenje društva” ovoj porodici je pomogao donacijom odece za sve članove porodice, kao i donacijom hemije, a u planu nam je i kupovina kreveta na sprat kako bi deca imala gde da spavaju. ❤️
Pozivamo sve društveno odgovorne firme i pojedince da se priključe projektu podrške porodici Mitov!😍
Potrebno je:
1. instalirati krov i oluke na kući
2. dovršiti izgradnju gornjeg sprata kuće
3. očistiti kuću od vlage i okrečiti je
4. opremiti/renovirati kupatilo
5. nabaviti novi nameštaj- sto, stolice, kauč, orman…
Ukoliko ste zainteresovani da pomogne ovoj porodici ili imate dodatna pitanja, kontaktirajte nas putem mejla: sara.cudrustvo@gmail.com ili telefonom: +381603133227

The team of the “Center for the Improvement of Society” visited the Mitov family from Nis as part of the “Support to Single Parents” project. This family has 11 members, two sisters who live in the house with their children and parents. The older sister has two children, a boy (8 years old) and a girl (7 years old), while the younger sister has five children, three girls (13, 9 and 4 years old) and two boys (12 and 6 years old). The parents of these sisters, who are in their late years and in poor health, live with them. The older sister, with her children, lives in 13m2, while the younger sister, with her five children, lives in 12m2. The house they live in is not fully built, which is why this family can only use two rooms on the ground floor. The house has no roof or gutters, which is why the rooms are full of mold and moisture. The “Center for Digital Inclusion” will, as before, help the family by donating food. Also, this Center, in its premises, organizes help for children in learning and doing homework. The “Center for the Improvement of Society” helped this family by donating clothes for all family members, as well as by donating chemistry, and we are also planning to buy bunk beds so that the children have a place to sleep. ❤️ We invite all socially responsible companies and individuals to join the Mitov family support project!😍 It’s necessary:

1. install the roof and gutters on the house

2. complete the construction of the upper floor of the house

3. clean the house of moisture and paint it

4. equip/renovate the bathroom

5. get new furniture – table, chairs, sofa, wardrobe…

If you are interested in helping this family or have additional questions, contact us by email: sara.cudrustvo@gmail.com or by phone: +381603133227

Predstavljanje projekta “Samostalan, ali ne sam”

Tim Centra Zvezda i tim Centra za unapredjenje društva posetili su dom za decu i omladinu “Moše Pijade” gde smo predstavili projekat “Samostalan, ali ne sam”.
Ovo je poslednji dom koji smo posetili sa ciljem predstavljanja projekta. Sledeći korak je zakazan za početak juna, kada ćemo organizovati zajedničko okupljanje mladih i mentora sa ciljem medjusobnog upoznavanja i povezivanja.❤️

The team of the Center Zvezda and the team of the Center for the Advancement of Society visited the “Moše Pijade” home for children and youth, where we presented the project “Independent, but not alone”. This is the last home we visited to present the project. The next step is scheduled for the beginning of June, when we will organize a joint gathering of young people and mentors with the aim of getting to know each other and connecting.❤️

Donacija praška- maj 2024.godine

U maju mesecu “Centar za unapredjenje društva” podelio je pakete hemije na dve adrese.
“Centar za digitalno uključivanje” iz Niša dobio je:
1. 204 džaka praškastog deterdženta od po 2,4kg Duel Spring White
2. 204 boca omekšivača od 1,6l Soft Lotus
3. 204 boca tečnosti za podove Blue Wave od 1l
“Multi etnički centar Vidikovac” iz Beograda dobio je donaciju od:
1. 30 džakova praškastog deterdženta od po 2,4kg Duel Spring White
2. 30 boca omekšivača od 1,6l Soft Lotus
3. 30 boca tečnosti za podove Blue Wave od 1l
Veliko hvala firmi BEOHEMIJA na donaciji!

In May, the Center for Social Development distributed chemistry packages to two addresses. “Center for Digital Inclusion” from Niš received: 1. 204 bags of powder detergent of 2.4 kg each Duel Spring White

2. 204 bottles of 1.6l Soft Lotus fabric softener

3. 204 bottles of Blue Wave floor liquid of 1l

“Multi Ethnic Center Vidikovac” from Belgrade received a donation from:

1. 30 bags of powder detergent of 2.4 kg each Duel Spring White

2. 30 bottles of 1.6l Soft Lotus fabric softener

3. 30 bottles of Blue Wave floor liquid of 1l

Many thanks to BEOHEMIA for the donation!