Novi studenti u programu – “Drži me za ruku”

Uspešno uvedeno još 4 studenta, putem online sastanka, u program za mlada slepa lica pod nazivom “Drži me za ruku”. Trenutno imamo 7 parova a studenti su sa strukovnih fakulteta kojima je ova vrsta aktivnosti ujedno i stručna praksa, DUALNO OBRAZOVANJE.
Centar za unapređenje društva već treću godinu razvija program studentske podrške/prakse za ova lica, naročito zahvaljujući Miroslavu Zdravkoviću i još nekim saradnicima.
Cilj je da ova lica razvijaju svoje veštine za samostalonost, da se odvoje od roditelja za koje su jako vezani.
Istu podršku pružamo i deci bez roditeljskog staranja, gde je uključeno 17 parova.