Druženje sa studentima “Visoke škole za socijalni rad”

Danas predivno druženje sa studentima “Više škole za socijalni rad”

“Centar za unapredjenje društva” i moja malenkost danas prezentovali program “Družimo se i učimo zajedno” kroz koji pružamo podršku deci bez roditeljskog staranja, od 2 do 12 godina, u Beogradu i Beloj Crkvi

Cilj prezentacije je informisanje studenata iz struke o ovom programu i uključivanje istih, bez kojih ovaj program ne bi živeo

Konačno konstruktivan razgovor, konkretna pitanja od strane studenata!

Pozivamo studente humanističkih nauka da se prijave za ovaj program

 

Today, a wonderful meeting with the students of the “College of Social Work”

“Center for the improvement of society” and my littleness today presented the program “Let’s socialize and learn together” through which we provide support to children without parental care, from 2 to 12 years old, in Belgrade and Bela Crk

The goal of the presentation is to inform students from the profession about this program and to involve them, without whom this program would not exist

Finally a constructive conversation, concrete questions from the students!

Humanities students are invited to apply for this program

Pročitaj  „Hoću da radim – moderni alati za unapređenje položaja mladih na tržištu rada“