Družimo se i učimo zajedno

Naš “Centar za unapređenje društva” već godinu dana uspešno sprovodi program “Družimo se i učimo zajedno”, koji je namenjen deci bez roditeljskog staranja koja su smeštena u beogradske domove, uzrasta od 7 do 12 godina. Okosnica programa je podrška studenata fakulteta humanističkih nauka (do danas smo ostvarili saradnju sa 5 fakulteta Beogradskog univerziteta). Cilj programa je da studenti uz obuku i našu konstantu podršku, pomognu deci da steknu one veštine koje će im pomoći da budu što uspešniji i samostalniji. U pitanju je tzv “rad 1 na 1”, što podrazumeva razvoj poverenja i dobar rezultat na kraju. Ovaj program ima dobrobit i za pružaoca usluga, odnosno studenta jer mu omogućava da razvija svoje profesionalne veštine koji će mu pomoći u daljem razvoju karijere. Znamo da je program uspeo jer studenti nakon završenog ciklusa još više zavole svoje buduće zanimanje i razviju bolje poglede na svet. Naš zadatak za budućnost su novi projekti ovakvog tipa koji će animirati studente koji nisu pre toga bili zainteresovani za ovakav tip angažovanja
Ono na čemu moramo svi raditi u budućnosti je razvoj empatije kod studenata koji nisu preterano zainteresovani za ovakav angažman, bez obzira što je to njihovo buduće zanimanje. Pomoći ćemo im da dublje shvate šta se očekuje od njih i njihovog budućeg zanimanja, jer jedino tako mogu biti potpuno uspešni u onome što rade.
Pročitaj  Poziv za angažovanje na projektu "Drži me za ruku"