Supervizijski sastanak u okviru projekta “Družimo se i učimo zajedno”

Kako bismo podržali naše studente/praktikanti u radu sa decom bez roditeljskog staranja, trudimo se da organizujemo što redovnije supervizije kako bismo analizirali rezultate, primere dobre prakse (za koje su oni zaslužni) i rešili dileme u radu kako bi bili još bolji!
Danas smo supervizirali 17 njih, ostale čekamo na Zoom-u narednih dana 🙂
Hvala na ogromnoj podršci firmama Duel Srbija , MONA, BLACK ROCK ❤️
Hvala puno BOSCH-u na vaučerima Vulkan knjižare za naše volontere!

In order to support our students/practitioners in working with children without parental care, we try to organize as regular supervisions as possible in order to analyze the results, examples of good practice (for which they are responsible) and solve dilemmas in their work so that they can be even better! Today we supervised 17 of them, we are waiting for the rest on Zoom in the coming days 🙂

Thanks for the huge support to the companies Duel Srbija, MONA, BLACK ROCK ❤️

Many thanks to BOSCH for the Vulkan bookstore vouchers for our volunteers!

Pročitaj  Jednodnevni izlet sa učesnicima projekta "Drži me za ruku"