Archives May 2024

Obilazak Beograda sa gostima iz Turske- ERASMUS+

Par reči o programu ERASMUS+ Mobilnost učenika, koji smo sproveli u saradnji sa Pokrajinskom direkcijom za obrazovanje Istanbul. Program u Srbiji realizovali su “Centar za unapredjenje društva” i OŠ “Dragojlo Dudić”.
“Centar za unapredjenje društva” je ovoj grupi omogućio raznovrsne aktivnosti i ture kako bi na što bolji način upoznali Beograd🥰
Vodili smo ih u muzej Nikole Tesle, Hram Svetog Save, Crkvu Svetog Marka, Tašmajdan, Kalemegdan, Dino park, Pedagoški muzej, Etnografski muzej, Selfi muzej, Beograd na vodi, Knez Mihailovu, Terazije, Konak Knjeginje Ljubice…
Grupa je uživala i upoznala Beograd sa svim svojim čarima!
Hvala koleginicama koje su naporno radile kako bi sve teklo po planu: Svetlani Kostic i Sari Čolić😊

A few words about the ERASMUS+ Student Mobility program, which we implemented in cooperation with the Istanbul Provincial Directorate of Education. The program in Serbia was implemented by the “Center for the Advancement of Society” and the Primary School “Dragojlo Dudić”. The “Center for the Advancement of Society” provided this group with various activities and tours in order to get to know Belgrade in the best possible way. We took them to the Nikola Tesla Museum, the Temple of Saint Sava, the Church of Saint Mark, Tašmajdan, Kalemegdan, Dino Park, the Pedagogical Museum, the Ethnographic Museum, the Selfie Museum, Belgrade on the Water, Knez Mihailova, Terazije, Konak Knjeginja Ljubica…

The group enjoyed and got to know Belgrade with all its charms!

Thank you to my colleagues who worked hard so that everything went according to plan: Svetlana Kostic and Sara Čolić😊

ERASMUS+ program za decu

Par reči o programu ERASMUS+ Mobilnost učenika, koji smo sproveli u saradnji sa Pokrajinskom direkcijom za obrazovanje Istanbul. Program u Srbiji realizovali su “Centar za unapredjenje društva” i OŠ “Dragojlo Dudić”.
13.05.2024. godine dočekali smo grupu od 10 mališana i dve nastavnice iz Istanbula. Mališani su u periodu od 13.05 do 17.05 svakodnevno išli u školu, kao i na ture koje je “Centar za unapredjenje društva” organizovao.
Neke od aktivnosti koje su mališani sproveli u OŠ “Dragojlo Dudić” su: odlazak na časove likovne kulture gde su deca slikala po platnu, zatim, čas tehnike i tehnologije na kom su pravili makete po izboru, odlazak na časove hemije, engleskog, matematike, muzičke kulture, geografije i fizičkog i zdravstvenog vaspitanja.
Pored časova na kojima su deca vredno učila, ova škola ih je vodila u Muzej čokolade, gde je svako pravio svoju čokoladu. Organizovane su, takodje, radionice pravljenja sapuna i bedževa na kojima su se deca sjajno zabavila!

A few words about the ERASMUS+ Student Mobility program, which we implemented in cooperation with the Istanbul Provincial Directorate of Education. The program in Serbia was implemented by the “Center for the Advancement of Society” and the Primary School “Dragojlo Dudić”. 13.05.2024. we welcomed a group of 10 children and two teachers from Istanbul. In the period from 13.05 to 17.05, the children went to school every day, as well as to tours organized by the “Center for the Advancement of Society”. Some of the activities carried out by the little ones at “Dragojlo Dudić” elementary school are: going to art classes where the children painted on canvas, then, a technique and technology class where they made models of their choice, going to chemistry, English, mathematics classes, musical culture, geography and physical and health education. In addition to the classes where the children studied hard, this school took them to the Chocolate Museum, where everyone made their own chocolate. Workshops for making soap and badges were also organized, where the children had a great time!

Supervizijski sastanak u okviru projekta “Družimo se i učimo zajedno”

Kako bismo podržali naše studente/praktikanti u radu sa decom bez roditeljskog staranja, trudimo se da organizujemo što redovnije supervizije kako bismo analizirali rezultate, primere dobre prakse (za koje su oni zaslužni) i rešili dileme u radu kako bi bili još bolji!
Danas smo supervizirali 17 njih, ostale čekamo na Zoom-u narednih dana 🙂
Hvala na ogromnoj podršci firmama Duel Srbija , MONA, BLACK ROCK ❤️
Hvala puno BOSCH-u na vaučerima Vulkan knjižare za naše volontere!

In order to support our students/practitioners in working with children without parental care, we try to organize as regular supervisions as possible in order to analyze the results, examples of good practice (for which they are responsible) and solve dilemmas in their work so that they can be even better! Today we supervised 17 of them, we are waiting for the rest on Zoom in the coming days 🙂

Thanks for the huge support to the companies Duel Srbija, MONA, BLACK ROCK ❤️

Many thanks to BOSCH for the Vulkan bookstore vouchers for our volunteers!

Obuka studenata za rad sa decom bez roditeljskog staranja

Učiti mlade, naročito studente je veliko zadovoljstvo!
Danas smo edukovali još jednu grupu, njih 11 od ukupno 63 studenata koji su uključeni u program individualne podrške deci bez roditeljskog staranja, pod nazivom “Družimo se i učimo zajedno”.
Većina iz ove grupe ide u Stacionar, kako bi radili sa najmladjom decom, od dve do četiri godine❤️
Hvala dragim mladim kolegama na doprinosu Alemu Dedovicu i Sari Čolić 🙂
Kako bi ovaj program živeo, veliku zahvalnost dugujemo stalnim donatorima Duel Srbija, @mona_official_page i BLACK ROCK!
A danas se posebno zahvaljujemo BOSCH-u koji je obezbedio vaučere na 2000 dinara za Vulkan knjižare, kako bismo častili naše studente za zalaganje i ogromnu podršku koju pružaju ovoj deci❤️

Teaching young people, especially students, is a great pleasure! Today we educated another group, 11 of them out of a total of 63 students who are included in the program of individual support for children without parental care, called “Let’s socialize and learn together”. Most of this group goes to the Inpatient Clinic, in order to work with the youngest children, from two to four years old❤️

Thank you dear young colleagues for their contribution to Alem Dedovic and Sara Čolić 🙂

In order for this program to live, we owe a big thank you to the regular donors Duel Serbia, @mona_official_page and BLACK ROCK! And today we would like to especially thank BOSCH, who provided vouchers for 2000 dinars for Vulkan bookstores, in order to honor our students for their commitment and the enormous support they provide to these children❤️

Pomozimo porodici Mitov!

Tim “Centra za unapredjenje društva” je u okviru projekta “Podrška samohranim roditeljima” obišao porodicu Mitov iz Niša.
Ova porodica broji 11 članova, u pitanju su dve rodjene sestre koji žive u kući sa svojom decom i roditeljima. Starija sestra ima dvoje dece, dečaka ( 8 godina ) i devojčicu ( 7 godina ) dok mladja sestra ima petoro dece, tri devojčice ( 13, 9 i 4 godine) i dva dečaka (12 i 6 godina). Sa njima žive i roditelji ovih sestara koji su u poznim godinama i lošeg zdravstvenog stanja.
Starija sestra, sa svojom decom, živi u 13m2, dok mladja sestra, sa svojih petoro dece, živi u 12m2. Kuća u kojoj žive nije izgradjena do kraja, zbog čega ova porodica može da koristi samo dve prostorije u prizemlju. Kuća ne poseduje krov ni oluke, zbog čega su sobe pune budji i vlage.
“Centar za digitalno uključivanje” će, kao i do sada, pomagati porodici donacijom hrane. Takodje, ovaj Centar, u svojim prostorijama, organizuje pomoć deci u učenju i izradi domaćih zadataka.
“Centar za unapredjenje društva” ovoj porodici je pomogao donacijom odece za sve članove porodice, kao i donacijom hemije, a u planu nam je i kupovina kreveta na sprat kako bi deca imala gde da spavaju. ❤️
Pozivamo sve društveno odgovorne firme i pojedince da se priključe projektu podrške porodici Mitov!😍
Potrebno je:
1. instalirati krov i oluke na kući
2. dovršiti izgradnju gornjeg sprata kuće
3. očistiti kuću od vlage i okrečiti je
4. opremiti/renovirati kupatilo
5. nabaviti novi nameštaj- sto, stolice, kauč, orman…
Ukoliko ste zainteresovani da pomogne ovoj porodici ili imate dodatna pitanja, kontaktirajte nas putem mejla: sara.cudrustvo@gmail.com ili telefonom: +381603133227

The team of the “Center for the Improvement of Society” visited the Mitov family from Nis as part of the “Support to Single Parents” project. This family has 11 members, two sisters who live in the house with their children and parents. The older sister has two children, a boy (8 years old) and a girl (7 years old), while the younger sister has five children, three girls (13, 9 and 4 years old) and two boys (12 and 6 years old). The parents of these sisters, who are in their late years and in poor health, live with them. The older sister, with her children, lives in 13m2, while the younger sister, with her five children, lives in 12m2. The house they live in is not fully built, which is why this family can only use two rooms on the ground floor. The house has no roof or gutters, which is why the rooms are full of mold and moisture. The “Center for Digital Inclusion” will, as before, help the family by donating food. Also, this Center, in its premises, organizes help for children in learning and doing homework. The “Center for the Improvement of Society” helped this family by donating clothes for all family members, as well as by donating chemistry, and we are also planning to buy bunk beds so that the children have a place to sleep. ❤️ We invite all socially responsible companies and individuals to join the Mitov family support project!😍 It’s necessary:

1. install the roof and gutters on the house

2. complete the construction of the upper floor of the house

3. clean the house of moisture and paint it

4. equip/renovate the bathroom

5. get new furniture – table, chairs, sofa, wardrobe…

If you are interested in helping this family or have additional questions, contact us by email: sara.cudrustvo@gmail.com or by phone: +381603133227